Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Projektowanie osadnictwa wiejskiego S1, sem. V, rok akademicki 2017/2018

Prowadzący przedmiot


dr inż. arch. Lechosław Czernik
tel. 91 449-56-23, lub 91 449-56-79 (sekr. zakładu)
e-mail: czernik
@ps.pl
pokój 318mgr inż. arch. Mikołaj Heigel
e-mail: mheigel@zut.edu.pl

pokój 322